icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Milieu

Bouwbedrijf Wessels Rijssen is onderdeel van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase. Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons.

1

ISO 14001:2015

ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Een milieumanagementsysteem richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via het milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in onze bedrijfsvoering.

breeam

BREEAM-NL

Het uit Engeland afkomstige BREEAM heeft een Nederlandse variant, BREEAM-NL, ontwikkeld door de DGBC (Dutch Green Building Counsil). BREEAM-NL ontwikkelt zich de laatste jaren als een zeer populaire duurzaamheidmethode voor Nederlandse partijen. In negen categorieën wordt de duurzaamheid van een gebouw getest. BREEAM-NL is een keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten.

co2 prestatieladder.png

CO2-Prestatieladder

Onze initiatieven tot CO2-reductie werpen hun vruchten af. In 2010 stond Wessels Rijssen op trede drie van de CO2-Prestatieladder, in 2011 was dit al trede vier. Sinds 2013 hebben we onze krachten gebundeld en zijn we voor de CO2-Prestatieladder aangesloten bij Bouw & Vastgoedontwikkeling van VolkerWessels.

 

Nadere informatie over onze CO2-prestatie vindt u op de corporate website van VolkerWessels.

FSC® (licentiecode FSC-C147406) en PEFC (licentiecode PEFC-30-32-1369)

Door te kiezen voor duurzaam bosbeheer wordt grootschalige vernietiging van bossen een halt toegeroepen. Met certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond. FSC® en PEFC zijn wereldwijd de bekendste certificatiesystemen. FSC is de afkorting voor Forest Stewardship Council en PEFC staat voor Programme for the Endorsement of Forest Certification. Hieronder vindt u onze FSC- en PEFC- certificaten.

 

dgbc

Participant DGBC

Wessels Rijssen (VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling) is participant van de Dutch Green Building Council. Deze organisatie is een missiegedreven netwerkorganisatie met bijna 400 participanten uit de bouw- en vastgoedwereld. Gezamenlijk streven we naar een verduurzaming van de gebouwde omgeving. Om deze missie na te jagen, onderneemt de Dutch Green Building Council tal van activiteiten.