icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Veiligheid

Bij Wessels Rijssen doen we geen concessies aan veiligheid. Het is verweven met ons dagelijks handelen. Dat ons veiligheidsbeleid VCA-gecertificeerd is en voldoet aan de Arbo-wetgeving vinden wij niet voldoende. Geen ongevallen, daar gaat het ons om. Opleiden, coaching ‘on the job’, inzetten van veiligheidsfunctionarissen, evalueren, vastleggen van verbeterpunten. We doen er alles aan om ons beleid continu te verbeteren en onze doelstelling ‘veilig’ te stellen.

waveklein

Wees Alert! Veiligheid Eerst! (WAVE)

Veiligheid. In alles wat Wessels Rijssen doet, staat dat gegeven bovenaan. Al onze medewerkers zijn zich bewust van de risico's die het werk met zich meebrengt. Daarom heeft Wessels Rijssen veiligheidswaarden en -regels opgesteld. Veiligheid moet voortdurend in ons bewustzijn zitten. Het is meer dan het volgen van een aantal regels, het is een manier van werken.

Veiligheidswaarden

De veiligheidswaarden vormen de basis voor het veiligheidsprogramma WAVE. Bij al onze werkzaamheden gelden altijd deze WAVE veiligheidswaarden:

  

Consequent  Veiligheid is onderdeel van alles wat wij doen 
Verantwoordelijk   Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen
Leerbereid Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
Open Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
Actie Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil
Respect Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
Eerlijk Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen

 

vca2

VCA**

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) worden in een zeer complete vragenlijst uitgewerkt. Deze lijst doet dienst als doorlichtings- en screeningssysteem voor bedrijven die werkzaamheden verrichten voor derden. De twee sterren geven aan dat het hier gaat om het algemene (hoogste) niveau van goedkeuring.

gcvb.jpg

De Governance Code Veiligheid in de Bouw

Sinds 2014 is Wessels Rijssen via VolkerWessels één van de initiatiefnemers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. De initiatiefnemers van deze code hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd, thema's benoemd, afspraken gemaakt en acties geïnitieerd. Bij de uitwerking wordt de hele bouwketen betrokken. Met concrete afspraken en acties zijn sinds de oprichting quick wins behaald en structurele veranderingen op de middellange termijn en gedrags- en cultuurveranderingen geïnitieerd. Kijk hier voor meer informatie.

Onze veiligheidsagenda

Bij Wessels Rijssen werken we veilig of we werken niet! Samen met alle andere VolkerWessels ondernemingen is voor 2021-2023 de veiligheidagenda vastgesteld. Tijdens deze periode werken samen aan de verbetering van de volgende uitgangspunten:

  • Bij VolkerWessels beleven we veiligheid intrinsiek door inzet van het WAVE-programma en hanteren we het WAVE-programma ter verandering van ons (veiligheid)gedrag.
  • We werken aan een stevige (proactieve) veiligheidscultuur in onze ondernemingen, projecten en onze supply chain.
  • We verbeteren onze veiligheidsprestaties op basis van analyses.
  • We ontwikkelen een WAVE-platform met digitale toepassingen die de efficiency vergroot en administratieve handelingen beperkt.
  • We creëren op kennisgebied een level playing field door het inzetten van reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen veiligheidsopleidingen. 
  • We leren continu van (bijna)ongevallen en best-practises.
iso_27001

ISO27001

De ISO27001 is een internationale standaard over informatiebeveiliging. In deze standaard staat hoe je procesmatig het beveiligen van informatie organiseert. Dit met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen onze organisatie zeker te stellen.

Het ISO 27001-certificaat toont aan dat we ons als organisatie inzetten voor de bescherming van onze informatie, dit hebben geborgd en we voldoen aan de geldende eisen op het gebied van informatiebeveiliging bij de voortdurende ontwikkeling van ons IT-landschap.