icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 17 maart 2016

Winst VolkerWessels verder toegenomen

VolkerWessels heeft in 2015 een bevredigend resultaat behaald. De operationele winst (EBITDA) is gestegen naar € 235 miljoen ten opzichte van € 228 miljoen over 2014.  De netto winst komt uit op € 125 miljoen, een toename van € 4 miljoen.

VolkerWessels

De bedrijfsopbrengsten stegen met circa 11%. Dit is deels veroorzaakt door valuta effecten en een drietal overnames bij Bouw & Vastgoed Nederland. Ook de liquiditeitspositie heeft zich gunstig ontwikkeld. Ultimo 2015 bedraagt de liquiditeit na aftrek van rentedragende schulden € 153 miljoen. Dit is een verbetering van ruim € 100 miljoen ten opzichte van ultimo 2014.

 

De solvabiliteit is na een dividenduitkering van € 50 miljoen toegenomen, van 26 naar 27 procent. Net als onze orderportefeuille die een verdere groei laat zien naar € 7 miljard, een historisch hoog niveau.

 

CFO Jan van Rooijen: "Alle sectoren binnen VolkerWessels dragen bij aan dit goede bedrijfsresultaat. Dit ondanks de wisselende marktomstandigheden per sector, waarbij overcapaciteit en lage prijsniveaus bij met name Infra nog zorgelijk blijft. Onze goede prestaties zijn het gevolg van operationele en financiële discipline. Daarbij wordt het gebruik maken van kansen gecombineerd met de focus op marge boven volume, kostenbeheersing en een gezonde rendement/risico verhouding”.