HomeProjecten Central Park

Central Park

Utrecht

 

 

Beschrijving van het project en het gebouw

Een stadstuin op de 11e en 12e verdieping.

 

Ambities/planvorming

De duurzame insteek van het gebouw wordt getoetst middels de BREEAM-NL methodiek.

Het streven hierbij is een Excellent-label

Belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen

In het gebouw een zeer groot aantal ontwerpmaatregelen met het oog op duurzaamheid
doorgevoerd. Dit betreft onder andere:

- prestatieborging inregelen van installaties;
- veel daglichttoetreding en goed uitzicht;

- door het toepassen van verdiepingshoog glas is er sprake van een grote mate
  van daglichttoetreding. Nagenoeg alle ruimten met een kantoorfunctie heeft een
  daglichtfactor van ten minste 2%;

- energiezuinige installaties;

- submeters energie en water toegepast;

- energiezuinige installaties;

- submeters energie en water toegepast;

- energiezuinige liften;

- maatregelen met het oog op waterbesparing (o.a. 6 liter reservoirs toiletten);

- lekdetectie;

- energiezuinige verlichting;

- zeer centrale ligging met uitstekende bereikbaarheid middels openbaar vervoer;

- energiepresentatie 21% beter dan vereist conform Bouwbesluit;

- PV-panelen op het beschikbare dakoppervlak;

- voor verschillende diersoorten zijn speciale voorzieningen getroffen, die een plaats 
  krijgen aan en rond het gebouw;

- wateropvang.

Technische ontwerpen

Het gebouwontwerp omvat diverse innovatieve technische oplossingen.

Stappen ter reductie van milieu impact tijdens bouwproces

Tijdens het bouwproces worden maatregelen getroffen om de impact van
de bouwwerkzaamheden op het milieu zo veel mogelijk te beperken.

Kosten/baten

Het realiseren van een duurzaam gebouw is in de ogen van de
opdrachtgever van grote waarde. De maatregelen die genomen worden en het doorlopen
van het proces om een BREEAM-certificaat te behalen brengen extra kosten met
zich mee. Aan de andere kant ziet de belegger grote meerwaarde voor de verhuurbaarheid
van het pand.

Proces en organisatie

Het ontwerp voor het gebouw is tot stand gekomen in een integraal ontwerpproces,
waarbij een multidichiplinair ontwerpteam verantwoordelijk was voor het totaalontwerp
aangevoerd door de aannemer. Hierbij was Group A verantwoordelijk voorr het
architectonisch ontwerp, Huygen voor het installatietechnisch advies voor E-, W-, en S- installaties.
Van der Vorm voor het constructief ontwerp en Peutz leverde het bouwfysisch advies,
waaronder duurzaamheid, akoestiek, brandveiligheid, daglicht.

Tips voor volgend project

Om duurzaamheid integraal in het ontwerp te verwerken is het van belang
vroegtijdig deze ambitie vast te stellen en tijdens het proces continue aandacht
aan dit onderwerp te besteden.

Cijfers

Totaal BVO               31.596 m2
Bijeenkomstfunctie     3.223 m2

Kantoorfunctie          28.373 m2

Opslagruimten   

 

Verwacht energiegebruik   

 

Verwacht verbruik fossiele brandstoffen         

In het gebouw wordt geen gebruik gemaakt van gasgestookte toestellen of andere fossiele brandstoffen.
Wel wordt gebruik gemaakt van elektriciteit. 
Deze is echter voor 100% vergroend met Garanties van Oorsprong.

 

Verwacht verbruik duurzame energiebronnen

De gehele energievoorziening wordt elektrisch opgewerkt. Omdat elektriciteit
voor 100% vergroend is met Garantie van Oorsprong is het 
gehele verbruik van het gebouw opgewerkt door duurzame energiebronnen.

 

Verwacht waterverbruik


Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water
Er is grijswater gebruik voor het irrigeren van de planeten op de 11e en de 12e verdieping.

 

BREEAM-NL credits

Management         MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4, MAN 8, MAN 9, MAN 12

Gezondheid           HEA 1, HEA 2, HEA 4, HEA 5, HEA 6, HEA 8, HEA 9, HEA 10, HEA 11

Energie                   ENE 1, ENE 2a, ENE 4, ENE 5, ENE 6, ENE 7a, ENE 8, ENE 26

Transport               TRA 1, TRA 2, TRA 3a, TRA 4, TRA 5, TRA 7, TRA 8

Water                      WAT 1, WAT 2, WAT 3, WAT 4, WAT 5, WAT 6

Materialen              MAT 1, MAT 5, MAT 7, MAT 8

Afval                        WST 1, WST 2, WST 3, WST 5

Landgebruik en
ecologie                  LE 1, LE 2, LE 3, LE 4, LE 6

Vervuiling               POL 1, POL 2, POL 4, POL 6, POL 7, POL 8

 

 

 

 

 

Feiten & cijfers

 • Totaal BVO
  31.596 m2
 • Architect
  Group A
 • Constructeur
  Van der Vorm
 • Installaties
  Huygen
 • Bouwfysica
  Peutz BV
 • Ambitie BREEAM - NL score
  Excellent, score van > 75% (verwacht)
 • Projectcategorieën
  Kantoor- en bedrijfsgebouwen
+