icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

PlusWonen. Door Wessels Rijssen

Dé optelsom van kwaliteit van bouwen en kwaliteit van leven. PlusWonen is dé oplossing om de levenskwaliteit in de bebouwde omgeving duurzaam te garanderen. Met dit slimme totaalconcept voor moderne woningbouw komen opdrachtgevers tot woningen die de gehele omgeving positief beïnvloeden. En bewoners krijgen een uitgesproken gezonde, veilige en comfortabele leefomgeving. Een optelsom van individuele, maatschappelijke en ecologische pluspunten: dát is PlusWonen, en dát is de meerwaarde die VolkersWessels wil leveren.

Logo PlusWonen

Over PlusWonen

PlusWonen biedt als totaalconcept een allesomvattend antwoord op de vragen van de Nederlandse woningbouw. De beperkte fysieke ruimte, oprukkende verstedelijking, veranderende bevolkingssamenstelling: PlusWonen heeft er door zijn veelzijdigheid en flexibiliteit een oplossing voor. De centrale ambitie van VolkerWessels met het concept is het garanderen van levenskwaliteit. Duurzaamheid maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit. Maar het gaat heel wat verder dan energiebesparing, CO2-reductie of verantwoord grondstoffengebruik. Voor onze opdrachtgevers willen we woningen realiseren die de gehele omgeving ten goede komen; en voor de bewoners willen we een gezonde, veilige en comfortabele leefomgeving creëren. Een waarde toevoegende optelsom van individuele, maatschappelijke en ecologische factoren.

PlusWonen is een slim totaalconcept en in de loop der jaren uitgegroeid tot een waardevolle bouwsteen voor de stad van de toekomst. Het integreert elk facet dat voor ontwikkeling en uitvoering van woningbouw van belang is, en geeft alle ruimte om in te spelen op de wensen van de woonconsument. Ieder soort woning is mogelijk - van grondgebonden tot appartement - waardoor alle denkbare doelgroepen bediend kunnen worden. Daarmee schept PlusWonen de creatieve ruimte om actief in te springen op maatschappelijke tendensen, zoals de wens van ouderen om langer thuis te blijven wonen en de steeds hogere eisen aan een gezond woonklimaat.

Bouwvernuft. Van Wessels Rijssen

Jaren ervaring en continuïteit
Maar ook: visie, dynamiek en innovatiedrang

PlusWonen is een concept van VolkerWessels, erkend innovator in bouw en vastgoedontwikkeling. Onder VolkerWessels valt een groot aantal veelal regionaal opererende ondernemingen die 'dicht op hun opdrachtgevers' zitten en een maatwerkservice leveren die aansluit bij lokale behoeften. Daarbij blijven zij leren van de specifieke kennis en ervaring van het landelijke netwerk VolkerWessels-ondernemingen.

Inmiddels worden jaarlijks ruim 1.000 grondgebonden woningen en appartementen gerealiseerd volgens het PlusWonen-concept. En iedere nieuwe woning draagt weer bij aan de ervaring van de ontwikkelaars en bouwers. Bovendien blijven onze experts zich richten op innovatie én monitoren we belangrijke trends in de markt. De veranderende rol van woningcorporaties bijvoorbeeld. Of de toenemende behoefte om vastgoed van de balans te halen en het eigendom bij belegger of aannemer te leggen.

Al met al zorgt de voortdurende doorontwikkeling van PlusWonen dat u ook in de toekomst optimaal invulling kunt geven aan uw huisvestingsopgave. Dát is het bouwvernuft van VolkerWessels.